Sposób na wakacyjną nudę!
10.07.2019 BembnistaLidia 79
grafika
Powiązane pliki:

 

 

Sposób na wakacyjną nudę!

      Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Nakło mój dom – podziel się wspomnieniami.”

Kapryśna pogoda za oknami chwilami nas nie rozpieszcza, dzień za dniem przemija, pojawia się pytanie co zrobić, aby ten czas nie był czasem straconym. „W czasie deszczu dzieci się nudzą” wybrzmiewa w głowach niektórych rodziców, niestety słowo nuda powszechna staje się nie tylko już w czasie deszczu, ale nawet jak jest piękna pogoda. Sposób na wakacyjną nudę? Zapraszamy gorąco do udziału w Konkursie „Nakło mój dom”, którego organizatorem jest Nakielski Ośrodek Kultury. Do udziału zapraszamy przed wszystkim dzieci oraz młodzież. Wyzwanie na lato 2019 to odnaleźć skarb, którym mogą być wspomnienia, niesamowite historie, opowieści z dzieciństwa. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie wywiadu z bliskimi, którzy opisują swoje wspomnienia, opowieści, anegdoty. Powinny być one związane z Nakłem nad Notecią lub inną miejscowością Gminy Nakło, spisane, nagrane w formie audio lub video.

Zapraszamy gorąco do udziału.

 

Regulamin

Konkurs adresowany jest do dzieci oraz młodzieży z Gminy Nakło nad Notecią,

prace rozpatrywane będą w następujących kategoriach: klasy I – III, IV – VI, VII – VIII

Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie wywiadu z bliskimi, którzy opisują swoje wspomnienia, opowieści, anegdoty. Powinny być one związane z Nakłem nad Notecią lub inną miejscowością Gminy Nakło, spisane, nagrane w formie audio lub video.

Prace literackie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonego utworu w lokalnych mediach.

Prace nie będą zwracane.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wynikach konkursu.

Dostarczenie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków

niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie

podpisanego formularza.

Prace należy składać na odpowiednim nośniku do dnia 15 października 2019 r. w sekretariacie NOK lub przesłać pocztą na adres: Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 3, 89 – 100 Nakło nad Notecią, z dopiskiem „Nakło mój dom”. Decyduje data stempla pocztowego.

Prawa autorskie

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii czy w filmie. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przesłanych utworów na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora. Laureat udziela też zgody na udzielanie przez Organizatora sublicencji podmiotom trzecim, w celu informacyjnym i promującym Konkurs.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie ich wizerunku w zakresie związanym z konkursem, a w szczególności do umieszczenia go w różnego rodzaju mediach (np. Internet czy prasa).

Osoby występujące w filmikach wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i jego upubliczniania.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane
BIP-310x130.jpg
utw310x130.jpg
nawwwbaner.png
NIK.jpg
Baner-pianino i keyboard v3.gif
Odwiedziło nas: 2866267 osób